Konsekvenser af manglende tillid til sundhedsvæsnet

E

Et sundhedsvæsen i mistillid: Konsekvenser af manglende tillid til sundhedsvæsnet

#Mistillid #Folkesundhed #Sundhedsvæsnet #Sundhed # Patientoplevelse #Omdømme # Sundhedsudfordringer # Healthcare #Publichealth

Befolkningens tillid til sundhedsvæsnet er essentielt for dets effektivitet og for dets evne til, at påvirke rundt i samfundet og på folkesundheden. Når tilliden til sundhedsvæsnet svækkes starter er kompleks kædereaktion med potentielt negative konsekvenser. Konsekvenser der rækker ud over borger -og patient niveau. Udover de individets påvirkninger af disse konsekvenser forkranser de sig også ind i samfundets struktur.

Konsekvenserne af mistillid kan være meget tydelige i individets adfærd. Mennesker der mister tilliden til sundhedsvæsnet kan undlade at opsøge lægehjælp, også selvom der er akut behov, med følgende alvorlige udfald. Tøven eller helt at undlade at tage kontakt til sundhedsvæsnet kan resultere i: Forsinket behandling, forværrede helbredstilstande, komplicerede sygdomsforløb og i værste scenario med døden tilfølge.

Mistillid til sundhedsvæsnet fører ofte til reduceret overholdelse af behandlingsplaner. Når patient og borger ikke har tillidt til sundhedsvæsnet vil det også påvirke tilliden til om det nu er den rette behandling lægen har igangsat.

Patient og borger kan eksempelvis undlade at tage ordineret medicin eller afværge andre vigtige aspekter af deres behandling. Dette skaber en barriere for behandlingsplanens effektivitet. Det rammer langt bredere end kun til patienten og borger selv.

Mistillid kan sætte sig dybt i psyken. Det kan tynge i form af øget stress, angst og bekymring. Usikkerhed omkring kvaliteten af behandlingen og bekymringen for egen personlig sikkerhed kan påvirke negativt, både fysisk og psykisk.

Mistillid kan sprede sig kollektivt som en voksende skepsis for sundhedsvæsnet med påvirkninger langt omkring -rundt i samfundet. Der kan eksempelvis opfordres til offentlig modstand som vi eksempelvis så det med Covid. Dette skaber yderligere udfordringer i effektueringen af folkesundheden.

Trygfonden udgav i 2016 rapporten “Sundhedsvæsnet ifølge danskerne” som blandt andet viser, at kun 35% svarende til hver tredje, pårørende til patienter i et langvarigt behandlingsforløb tror på, at man altid vil få den rette behandling i mødet med sundhedsvæsnet (https://www.tryghed.dk/viden/publikationer/sundhed/sundhedsvaesenet-ifoelge-danskerne).

Sundhedsvæsnet omdømme svækkes under befolkningens voksende mistillid og den negative omtale kan påvirke evnen til at tiltrække kvalificeret personale, nye studerende og elever. Mangel på kvalificeret arbejdskraft og ubesatte stillinger resultere i et usundt arbejdsmiljø, hvor både patienter og sundhedspersonale påvirkes negativt. Derudvover vil mistilliden have samfundsøkonomiske konsekvenser.

For at afværge disse negative konsekvenser er det fuldstændigt presserende at have fokus på vigtigheden af tillid. Hvordan den etableres, vedligeholdes og genoprettes gennem målrettet indsatser.

Åbenhed og transparens, forbedret kommunikation og vedvarende forpligtigelse til at levere kvalitetspleje -og behandling er afgørende for, at befolkningen bevarer tilliden til sundhedsvæsnet. Tillid er som i et hvert andet forhold også her en central faktor for et velfungerende sundhedsvæsen. Tillid vil udover at have positiv indvirken på opretholdelsen af individets sundhed og trivsel, virke fordrende på folkesundheden generelt.

Skrevet af Alette Franch, Privatpraktiserende sygeplejerske

(Artiklen er underlagt copyright)

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top