Rådgivning og samtale

Ydelser og services udbudt

Samtale og samtaleterapi

Som samtaleterapeut er jeg din professionelle hjælp for at du kan opnå forståelse og accept af din livssituation. Gennem en tryg samtale under professionelle rammer er der god plads til empatisk og emotionel støtte.

Med erfaring fra psykiatrien træder jeg til når ventetiden til psykologen er uhensigtsmæssig lang. Gennem psykoterapeutiske samtaler agere jeg mellem aktiv lytning og spørgsmål for at sammenfatte og konkretisere din aktuelle situation. Jeg arbejder udfra at vi mennesker kender os selv bedst og dermed også selv har svar og løsninger. Når livet tager nogle omveje, vi selv får nogle knubs eller har svært ved at komme ovenpå efter stress, skilsmisse, sygdom eller andre livskriser har vi brug for hjælp til at finde ind i os selv -og egne sunde ressourcer.

Jeg kan facilitere det trygge og uforpligtende rum, hvor vi sammen kan arbejde for din selvindsigt. Hermed kan du lettere overkomme de ændringer der vil føre dig i den positive retning. De største -og de permenante forandringer sker når vi selv er aktive og bevidste omkring forandringsprocessen. Det er min fornemmeste opgave at bringe dig dertil.

Gennem en bevidsthedsgørelse af dine tanker, følelser og reaktioner får du mulighed for at nå til ny selverkendelse og dermed nye handlemuligheder. Gennem personlig vækst får du mere energi og overskud idet mulighederne for at træffe de rette valg øges.

Nærværende og fokuseret samtaleterapi med en autoriseret fagperson kan blandt andet afhjælpe konfliktende traumer, følelsesmæssig stress, svære udfordringer i parforholdet, ensomhedsfølelse, mobning på arbejdspladsen, frygt og når livet generelt hindre ens livsglæde og livsudfoldelse.

Samtaler og samtaleterapi kan foregå på tre måder efter dit valg. Telefonisk, online eller tekstbaseret (Email). Jeg benytter Skype eller WhatsApp (med eller uden video). Taler vi sammen uden video kan du vælge at gøre det som en Walk’n’Talk samtale.

Nedenstående er eksempler på emner til samtaleterapi

 • Følelsesmæssige blokeringer
 • Længerevarende stress
 • Chikane på arbejdspladsen
 • Akut sorg og traume
 • Utroskab og dårlig samvittighed
 • Skilsmisse
 • Ensomhedsfølelse
 • Nedtrykthed
 • Frygt og angst
 • Svære valg
 • Lære at sætte grænser
 • Give slip og oplev mere overskud
 • Gøre op med negative erfaringer og oplevelser
 • Fysiske belastninger og lidelser som symptomer fra en trængt psyke

Sundhedsfaglig rådgivning

Jeg udfylder nogle af de mangler du som patient eller pårørende kan opleve i det offentlige sundhedsvæsen. Jeg rådgiver og støtter udfra de spørgsmål og den usikkerhed som opstår når sygdom, død eller kronisk lidelse rammer fysisk, emotionelt og psykisk.

Du har måske fået en kronisk diagnose eller er ny opereret i en grad så det indvirker betydeligt i din daglige funktionalitet. Du har måske været ude for et stort tab eller andet traume og lider af sorg, afmagt og nedtrykthed.

Som sundhedsfaglig rådgiver kan jeg støtte dig gennem den svære tid og med de svære valg du og dine pårørende står overfor.

Sundhedsfaglig rådgivning giver tryghed, klarhed og skaber tillid. Samtidigt støttes der op omkring dig som patient, borger og pårørende. Du og dine behov er i centrum. Uafhængigt af tid og personale ressourcer.

Som pårørende til en kronisk syg, ny diagnosticeret eller ældre familiemedlem kan du have brug for at drøfte behandlingsforløb og uafklarede problematikker. Få sparring i svære valg og til de store livsændringer. I sådanne situationer er en privat praktiserende sygeplejerske en uundværlig ressource.

Nedenstående er eksempler på rådgivning

 • Jeg hjælper med at gennemgå din journal med tid og ro til refleksion, så du lettere kan finde og søge svar på de mange spørgsmål der opstår i forståelsen og accepten af din sygehistorik og din behandling.
 • Ved kronisk sygdom hjælper jeg med at få kategoriseret dine spørgsmål og tvivl inden lægesamtalen. Tiden med lægen bliver derfor udnyttet mere optimalt, hvilket er til din fordel.
 • Har du gennemgået en livsændrende operation som indebærerstore ændringer i din dagligdag kan jeg støtte og vejlede dig, så det hele ikke føles så uoverskueligt. Jeg kan være din sparrring i akut fasen og den efterfølgende tid, samtidigt med der vurderes om du får hvad der er behov for og hvad du har krav på.
 • Har du en lang og opslidende sygehistorie og er du itvivl om du skal sige nej tak til livsbevarende behandling kan du rådføre dig med mig. Jeg kan ikke afgøre dit valg, men jeg kan præsentere situationen for dig sådan du får lettere ved dit valg. Jeg kan også hjælpe dig med at oplyse dine nærmeste om dit valg og efterfølgende tale med dem.
 • Er du blevet erklæret terminal og har ønsker til din sidste tid og til du er gået bort , men har svært ved at delagtigøre dine nærmeste træder jeg til som en upartisk støtte for dig. Du kan også vælge at det er mig der tager den svære samtale med dine pårørende.
 • Hvis du-og dine nærmeste har behov for empatisk støtte under eksempelvis cancer behandlingen og i det efterfølgende forløb fungerer jeg som en ekstra ressource der er hurtig og nem adgang til. Vi aftaler faste tidspunkter for opkald og med mulighed for akut opkald.
 • Er dine nærmeste langt væk og du har brug for tryghed, omsorg og en tillidsfuld relation erstatter jeg en del af dit savn gennem fastlagte opkald med mulighed for akut opkald.
 • Er din samleverske dement og svær at have i eget hjem og du føler dårlig samvittighed hvis vedkommende skal flytte kan jeg hjælpe dig til at finde ro i din beslutning.
 • Har du brug for at forstå dine prøve svar I dybden vil jeg gennemgå dem og gøre det mere forståeligt for dig. Din fulde forståelse er en stor fordel i dit videre forløb i sundhedsvæsnet.OBS! Jeg giver ingen diagnoser eller vejleder om nogen former for medicin eller kosttilskud. Jeg henviser til anden myndighed når jeg skønner det nødvendigt.

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har behov der ikke er beskrevet.

Bisidder og ledsager funktion

Jeg skaber tryghed og er din støtte til lægesamtalen, til den ambulante behandling, før -under og efter operationen. Det kan være svært at bevare overblikket, holde styr på alle de vigtige informationer og samtidigt huske at stille de rette spørgsmål, derfor er det af stor betydning at have en bisidder med i de vigtige situationer. Jeg deltager med interesse for dig din situation.

Som bisidder er jeg dine ekstra øjne og ører. Jeg har som bisidder ingen ret til at foretage mig noget i din kontakt med sundhedsvæsnet, men vi kan på forhånd forberede en plan for hvad du skal huske at spørge om og hvad du gerne vil have drøftet. Efterfølgende kan vi gennemgå hvad som blev gjort, sagt og det videre forløb.

Ovenstående er eksempler på situationer hvor jeg træder til. Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

Kære kollega_ansatte og studerende i sundhedsvæsnet

FacebooklinkedininstagramFacebooklinkedininstagram
Scroll to Top